Om Westco Eiendom

Westco er solid økonomisk forankret og har over 30 års erfaring innen utleie av næringslokaler. Gjennom aktivt eierskap, langsiktig tenkning samt bred erfaring og kompetanse har Westco til hensikt å være en betydelig lokal aktør innen eiendomsutleie.

Venterom med trepanel på vegg og to oransje stoler og en oransje sofa

Inne i Westco’s egne lokaler i Myrvangveien 6

Interiør kontor Myrvangveien

Velkommen til oss

Våre eiendommer

Forvaltningsporteføljen er p.t ca. 70.000 m². I tillegg er selskapet den største eieren i Buøy Invest AS som eier eiendommene på Rosenberg-området på Buøy, der Worley Rosenberg AS og GMC er hovedleietakere.

Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Stavanger Universitetssjukehus er betydelige leietakere i porteføljen. De fleste eiendommene til Westco er lokalisert sentralt i Stavanger, men selskapet har også eiendommer i både Sandnes og Sola kommune.

Westcos utleie dekker de fleste typer lokaler og virksomheter.

Våre ansatte

Terje Bjelland profilfoto

Terje Bjelland

Eiendomsforvalter

+47 901 50 938 terje@westco.no

Anders Torstrup

Driftstekniker

Ronny Johannessen

Driftstekniker